Tomik, R. ., K. Kot, i M. . Ardeńska. „Indywidualny Plan I Program studiów W Akademii Wychowania Fizycznego W Katowicach W Opinii studentów-sportowców”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 1, kwiecień 2022, s. 79-92, doi:10.16926/sit.2022.01.04.