Jaroszewski, J. . „Ruch Sportowy W Policji Państwowej W województwie łódzkim W Latach 1919–1939. Zarys Problematyki”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 5, nr 1, kwiecień 2022, s. 11-31, doi:10.16926/sit.2022.01.01.