Warcholik, W., i D. Chmielowska. „Sylwetka Uczestnika Rekreacji Mantrailingowej W Polsce ”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 3, wrzesień 2021, s. 143-54, doi:10.16926/sit.2021.04.22.