Majer, R., i J. Rodzik. „Programowanie aktywności Fizycznej seniorów W Lokalnej Polityce społecznej ”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 3, wrzesień 2021, s. 123-39, doi:10.16926/sit.2021.04.21.