Tatarczuk, J., R. Asienkiewicz, A. Wandycz, i A. Hirko. „Wiek Menarche dziewcząt Z województwa Lubuskiego W Odniesieniu Do środowiska Zamieszkania, wykształcenia rodziców, Liczby Dzieci W Rodzinie I Standardu życia”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 3, wrzesień 2021, s. 107-21, doi:10.16926/sit.2021.04.20.