Miazek, A., i A. Podleśny. „Metody Tworzenia rankingów Sportowych Na Wybranych przykładach”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 3, wrzesień 2021, s. 75-103, doi:10.16926/sit.2021.04.19.