Ostrowska-Tryzno, A. ., i A. Pawlikowska-Piechotka. „Historyczna Architektura Sportowa W Dobie Pandemii COVID-19 (zabytki Listy światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 3, wrzesień 2021, s. 11-28, doi:10.16926/sit.2021.04.16.