Urban, R. „[rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego W Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Nauka I Innowacje, Poznań 2020, Ss. 533”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 2, czerwiec 2021, s. 139-44, doi:10.16926/sit.2021.04.15.