Pawłucki, A. „O ważności Metafizyki W Teorii Nietrywialnego Wychowania Fizycznego – Tradycja Polska”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 2, czerwiec 2021, s. 107–123, doi:10.16926/sit.2021.04.13.