Chełmecki, J., i R. . Gawkowski. „Wkład środowiska Warszawskiego W rozwój Narciarstwa W Polsce W Okresie międzywojennym”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 2, czerwiec 2021, s. 43-66, doi:10.16926/sit.2021.04.10.