Małolepszy, E., i T. Drozdek-Małolepsza. „Sport żydowski Na Wołyniu W Latach 1921–1939”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 2, czerwiec 2021, s. 25-41, doi:10.16926/sit.2021.04.09.