Szymanek-Pilarczyk, M. . „Wpływ uzupełniającego Treningu Plyometrycznego Na rozwój Wybranych zdolności Motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 1, marzec 2021, s. 129-38, doi:10.16926/sit.2021.04.07.