Basuki, Nurhasan, i Suroto. „Działania Ruchowe I Sportowe Poprzez Gry W Celu Podnoszenia umiejętności twórczego myślenia I jakości Procesu Uczenia Się Dla Dzieci W Wieku 14–15 Lat”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 1, marzec 2021, s. 115-28, doi:10.16926/sit.2021.04.06.