Pawlikowska-Piechotka, A. . „Obiekty Sportowo-Rekreacyjne W szkołach – Historia I Stan współczesny”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 1, marzec 2021, s. 89-113, doi:10.16926/sit.2021.04.05.