Baraniak, M. . „Kumoterki, Tradycja – Sport – Dziedzictwo Kulturowe”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 1, marzec 2021, s. 75-86, doi:10.16926/sit.2021.04.04.