Shylinhouski, K. . „Народная игра Свинка: генезис, семантика, адаптация правил игры”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 1, marzec 2021, s. 55-74, doi:10.16926/sit.2021.04.03.