Tlustý, T. . „Orel – Katolickie Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego: Stosunki międzynarodowe Do 1929 R”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 4, nr 1, marzec 2021, s. 11-31, doi:10.16926/sit.2021.04.01.