Cujbă, V., i R. . Sîrbu. „Cricova – Narodowy I międzynarodowy Turystyczny Znak Handlowy Republiki Mołdawii”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 3, nr 3, październik 2020, s. 105-1, doi:10.16926/sit.2020.03.24.