Utamayasa, I. G. D., H. Setijono, i O. Wiriawan. „Wpływ ćwiczeń Plyometrycznych Na zwinność, szybkość, siłę Oraz siłę Eksplozywną mięśni nóg”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 3, nr 3, październik 2020, s. 81-88, doi:10.16926/sit.2020.03.22.