Pasicznik, W. „Wychowanie Fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących Na Ukrainie (wybrane Aspekty)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 3, nr 3, październik 2020, s. 57-67, doi:10.16926/sit.2020.03.20.