Gołębieska, K., A. Ostrowska-Tryzno, i A. Pawlikowska-Piechotka. „Powstanie I rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie – Jubileusz 90-Lecia”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, t. 3, nr 3, październik 2020, s. 11-22, doi:10.16926/sit.2020.03.17.