[1]
K. Potrzuski, „Niezrealizowane elementy projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek do dziejów uczelni w 90. rocznicę jej powstania”, Sport tur., t. 3, nr 1, s. 29-44, mar. 2020.