[1]
K. Kościański, “Football in Częstochowa in the years 1919–1927”, Sport tur., vol. 2, no. 4, pp. 45–59, Jan. 2020.