[1]
Z. Porada i E. Kałamacka, „Przyczynek barona Pierre’a de Coubertina do organizacji olimpijskich konkursów sztuki”, Sport tur., t. 2, nr 4, s. 11–27, sty. 2020.