[1]
M. Jurgielewicz-Urniaż i A. Urniaż, „Funkcjonowanie dziewcząt i chłopców chorych na cukrzycę typu 1 na tle rówieśników w środowisku szkolnym”, Sport tur., t. 2, nr 3, s. 157-172, wrz. 2019.