[1]
A. Anyżewska, R. Łakomy, i J. Bertrandt, „Wydatek energetyczny wybranych rodzajów treningów podejmowanych przez sportowców amatorów”, Sport tur., t. 2, nr 3, s. 143-155, wrz. 2019.