[1]
J. Jaroszewski i A. Połaniecka, „Sukcesy sportowe zapaśników z terenu województwa łódzkiego w latach 1945–1990”, Sport tur., t. 2, nr 3, s. 71-93, wrz. 2019.