[1]
L. Jaczynowski, „Nauki o kulturze fizycznej w wymiarze historycznym a nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce”, Sport tur., t. 2, nr 2, s. 11-28, maj 2019.