[1]
M. Rozmiarek and E. Malchrowicz-Mośko, “Sprawozdanie z XLIV dorocznego spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Sportu, 20–24 września 2016 r. (Olimpia –Grecja)”, Sport tur., vol. 16, no. 1, pp. 157–159, Apr. 2019.