[1]
A. c, “[rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Polsce 1918–1945, Poznań 2016, ss. 233”, Sport tur., vol. 16, no. 1, pp. 147–156, Apr. 2019.