[1]
R. Urban, “[rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016, Konin 2016, ss. 375”, Sport tur., vol. 16, no. 2, pp. 173–176, Apr. 2019.