[1]
M. Rowiecki i L. Kulmatycki, „Strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo ekstremalne”, Sport tur., t. 16, nr 2, s. 99-111, kwi. 2019.