[1]
M. Łuczak i L. Nowak, „Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny historyk kultury fizycznej”, Sport tur., t. 16, nr 2, s. 11–26, kwi. 2019.