[1]
I. Górnicka, “[rec.] Ryszard Wryk, ‘Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej’, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2016, ss. 283”, Sport tur., vol. 16, no. 3, pp. 175–178, Apr. 2019.