[1]
T. Tlustý, „Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym”, Sport tur., t. 16, nr 3, s. 29–45, kwi. 2019.