[1]
W. Łubkowska, J. Nadobnik, M. Tarnowski, i M. A. Nowak, „Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja”, Sport tur., t. 16, nr 4, s. 145–161, kwi. 2019.