[1]
T. Bohdan, “Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa)”, Sport tur., vol. 17, no. 1, pp. 145–148, Mar. 2019.