[1]
Y. Liannoi, M. Liannoi, L. Maksymenko, i Y. Kopytina, „Techniki rekreacyjne (element unihokeja) dla dzieci w wieku 5 i 6 lat”, Sport tur., t. 17, nr 1, s. 69-78, mar. 2019.