[1]
A. Chmiel, „[rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375”, Sport tur., t. 17, nr 2, s. 159-167, mar. 2019.