[1]
A. Chmiel, “[rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375”, Sport tur., vol. 17, no. 2, pp. 159–167, Mar. 2019.