[1]
K. Sygit, „Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości”, Sport tur., t. 1, nr 1, s. 95-105, mar. 2019.