[1]
J. Broďáni i Ľuboslav Šiška, „Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich”, Sport tur., t. 1, nr 1, s. 81–91, mar. 2019.