[1]
M. Szymanek-Pilarczyk i M. Szlubowska, „Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej”, Sport tur., t. 1, nr 1, s. 69-80, mar. 2019.