[1]
M. Tomecka, „Wzory kultury fizycznej a wzory społeczne w grupach dyspozycyjnych”, Sport tur., t. 1, nr 1, s. 57-68, mar. 2019.