[1]
B. Cieślik i B. Ostrowska, „Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne”, Sport tur., t. 1, nr 2, s. 117–125, mar. 2019.