[1]
K. Górna-Łukasik i M. Ziemba, „Wybrane uwarunkowania oceny nauczyciela wychowania fizycznego przez absolwentów szkoły średniej”, Sport tur., t. 2, nr 1, s. 95–110, mar. 2019.