[1]
J. Urniaż i M. Jurgielewicz-Urniaż, „Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej. Rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego na przestrzeni wieków”, Sport tur., t. 2, nr 1, s. 75–92, mar. 2019.