[1]
Z. Wójcik, “[rec.] Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek- -Małolepsza, Zarys dziejów sportu i turystyki w działalności Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe (1946–2021), Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2023, ss. 275”, Sport tur., vol. 6, no. 3, pp. 163–169, Sep. 2023.