[1]
K. A. Obłąkowska, „Sektor turystyczny w Polsce w przededniu i obliczu pandemii COVID-19”, Sport tur., t. 5, nr 2, s. 117–137, lip. 2022.