[1]
T. . Tlustý, „Katolickie Stowarzyszenie Gimnastyczne Orzeł i jego stosunki międzynarodowe w latach 1929–1948”, Sport tur., t. 5, nr 1, s. 33–53, kwi. 2022.