[1]
J. . Jaroszewski, „Ruch sportowy w Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919–1939. Zarys problematyki ”, Sport tur., t. 5, nr 1, s. 11–31, kwi. 2022.